2022

2022 var ett händelserikt år. Vi har haft 140 träffar och lagt ner 2200 gemensamma arbetstimmar.

Februari-Mars

Verksamhetsåret började med att vi den 3 februari fick återkoppling från politikerna i byggnadsnämnden att det sannolikt inte kommer beviljas bygglov för stadsodling på den föreslagna platsen vid Tingberget/Västra Villastaden, på fastighet Kungsbacka 2:2. Politikerna såg positivt på idén, men inte på att odlingen skulle placeras på allmän platsmark.

Vi anade att detta besked skulle komma och hade parallellt haft en dialog med Fastighetsägaren Aranäs om odling på Kungsgärdet. Den 7 februari skrev vi på arrendekontraktet med Aranäs och fick tillgång till marken 1 mars, Kungsgärdet, Varla 9:55.

Ä N T L I G E N skulle vi kunna starta upp odlingen på riktigt och göra lite praktiskt arbete, efter 1,5 år av längtan och administrativ byråkratisk huvudvärk.

Vi fick den 3 mars ett preliminärt besked om att vi blivit prioriterade projektstöd för LEADER-projekt från Lokalt Ledd Utveckling Halland på 885 000 kr för att finansiera etableringen av odlingsplatsen. (Slutligt besked från jordbruksverket kommer under 2023).

Då var det dags att ”sätta spaden” i marken och bygga upp en helt ny odlingsplats från grunden. Den 30 mars invigde vi odlingsplatsen med festen ”Vårskriket”. Namnet på odlingsplatsen blir detsamma som LEADER-projektnamnet ”Kungsgärdets Byaodling”.

Mars-April

Den 21 mars fick vi de första boende flytta in, drottningarna Hypatia och Nefertiti med sina respektive bisamhällen.

Vi stakade ut marken och nu var det dags att bygga odlingsbäddar. Gärdet består av svårbearbetad lerjord, antingen blöt och kladdig eller hård som cement. Vi har tillämpat no-dig principen, både på grund av ler-jorden men också för att bibehålla jordens mikroliv enligt permakulturens principer. I botten har vi lagt kartong, därefter ensilage eller material som vi har krattat ihop på platsen. Uppepå det ett lager hästgödsel och högst upp ett lager inköpt matjord.

Maj

Första halvan av året var vi 9 medlemmar och under två månaders tid iordningställde vi 200kvm odlingsbäddar. Det var en konstant kamp mot klockan för att hinna få klart bäddar och få plantor i jord. Vi hade alla dragit upp plantor hemma som stod och stampade. Och när väl plantorna kommit ner i jorden behövde vi lösa bevattningsfrågan. Vi köpte en vattencictern, ett elverk, en dränkbar pump från Clas Ohlsson och 50m avrinningsslang från Biltema.

Juni

Juni var månaden då grönskan exploderade. Vi byggde bönstöd, Kenneths tomatpålar och vattnade i mängder. Vi ställde ut i badhusparken på världsnaturdagen och njöt av våra första skördar.

Juni är en typisk svärmningsmånad och bina behövde extra tillsyn. Våra bin svärmade inte, men Anna hämtade en annan svärm, en riktig powerkvinna som fångade sin första svärm, la svärmen i en kartong, in i bagaget på bilen och körde hem, lät den ligga i mörke i tvättstugan samtidigt som hon åkte iväg och köpte en svärmningskupa och trådade nya ramar. Vi fick även i juni skatta den första honungen från våra egna kupor.

Urban Garden Day 12 juni

Vi fick visa upp vår fina odling på Urban Garden Day den 12 juni.

Juli

Biodlingen

Augusti

Andra halvan av året blev vi 20 medlemmar, vi skördade på för fullt.

Vi hade en fantastisk sommarfest den 17 augusti.

September

I September var det fortsatt skörd. Vi tog eget utsäde av bönor och tomater. Honungen skattades en sista gång och bina matades inför invintring. Vi slåttrade upp 130 kvm av den nya ytan som vi skulle flytta till under hösten.

Oktober

Under augusti och september hade vi jobbat stenhårt på att bli klara med vår komplettering till LEADER-projektet. Varenda budgetpost skulle styrkas med två offertunderlag ner till minsta planteringsspade, över 100 offerter jagade vi in. Det enda som saknades var ”eget kapital” på 177 000 kr, motsvarande 20% av sökt projektbidrag. Dessa 20% betalas efter godkänd ansökan ut,  4-6 månader efter det att projektet slutrapporterats (i vårt fall våren 2025). Vi jobbade därför intensivt med denna likviditetsutmaning några veckor och som en hjälpande ängel beviljade Kungsbacka Kultur & Fritid ett villkorat, tillfälligt bidrag och vi kunde skicka in en komplett LEADER-ansökan.

Vi fick även till slut ett beviljat tidsbegränsat bygglov, men behövde flytta odlingsplatsen ca 60m väster ut för att komma utanför strandskyddat område.

Under oktober månad var vi i full gång med att börja iordningställa den nya odlingsplatsen, helt enkelt börja om från början igen, men denna gång kunde vi dra stor nytta av allt vi lärt oss under vårens etablering. Vi fick även på den nya platsen bekanta oss med en ny (o)vän; sorken.

November

Vid Novembers slut hade vi byggt 200 kvm nya odlingsbäddar, iordningställt 40 kvm vitlöksbäddar (satt 1300st vitlökar), iordningställt 40 kvm bäddar för sommarblommor och perenna växter. Vi har förberett för tunnelväxthuset genom att täcka med plansiloplast och har även förberett för 130 kvm potatisbäddar genom att täcka med plansiloplast.

Odlingsbäddarna har vi byggt enligt no-dig-principen. Genom att göra detta nu på hösten kommer vi kunna odla i bäddarna till våren och behöver inte tillsätta extern jord. Ett mindre dike är grävt runt om odkingskvarteret för att hålla borta ogräs. Därefter ligger det kartong på hela odlingskvarteret. I respektive odlingsbädd ligger det först ett lager med grönmassa från gärdet (cikoria & klöver), sen gödsel, jord, löv och ensilage på toppen.

Under den sista veckan i november skrev vi ihop ett projektförslag om hur vi kan gynna biologisk mångfald på odlingsplatsen och samtidigt öka kunskapen och lärande om betydelsen av biologisk mångfald i grannskapet. Vi blev klara innan deadline 1 december och med hjälp av vår kommunekolog på samhällsbyggnadskontoret kunde vi skicka in en LONA (Lokal Naturvårdsinsats) bidragsansökan om 283 900 kr, varav bidragsdel från Naturvårdsverket 140 100 kr och föreningens egen insats 143 800 kr. Projektnamn, Vilda pollinerare vid Kungsbacka Tillsammansodling. Projektperiod 2023-01-01 – 2025-12-31.

Kalla november gör sig påmind. Vi hoppas att höstens arbete ger oss ett försprång nästa år. Stort TACK till alla tillsammansodlade för ert hårda jobb och stort TACK till alla skydsänglar som funnits med på vår resa för att möjliggöra att vi har kommit såhär långt!

Nu längtar vi till odlingsåret 2023!