Kategorier
Okategoriserade

Ingen odling på Tingberget

Odlingsplatsen på Tingberget kommer ej att genomföras.

3 feb 2022 kom tydliga besked från Kungsbackas politiker. Visst hade man kunnat önska att kommunens förvaltningar och nämnder hade kunnat prata med varandra och gett oss detta besked redan för ett år sedan?:

”Er ansökan var idag på avstämning med politikerna och beskedet från politikerna är att det sannolikt inte kommer beviljas bygglov på föreslagen plats dvs Kungsbacka 2:2. Politikerna ser positivt på idén och det finns möjlighet för er att söka på andra platser men politikerna ser inte positivt på att odlingsparken placeras på Kungsbacka 2:2, varken på området som ligger inom allmän platsmark eller på det området som ligger söderut, den del som ligger utanför detaljplan.Vi uppmanar er därför att skriftligt återta er ansökan.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *