Kungsgärdets Byaodling

Arrendeavtal tecknat med Aranäs, giltligt från 2022-03-01.

En första idéskiss för Odlingsplats Kungsgärdet

Projektet ska etablera och aktivera en helt ny typ av social grön yta i Kungsbacka kommun, för människor som vill odla mat tillsammans. En yta på ca 5500 m2:

– Effektiv odlingsyta: 1600 m2

– Funktionsytor: 200 m2

– Bär- och fruktträdsallé: 400 m2

– Äng: 1000-2200 m2

– Samlingsytor och gångstråk 1100 m2

Ytan ska aktivers med mer än bara odling genom samverkan med lokala kulturskapare, näringsliv och andra organisationer.

Jordbruksmarken är en del av Fastighet VARLA 9:55, även kallat för ”Kungsgärdet”. Fastigheten ligger i Tölö församling och ägs av Aranäs Projekt AB. Vi arrenderar del av marken.