LEADER-projekt Fest, evenemang och kunskapsbyggande aktiviteter

Totalt kommer 127 400 kr att läggas på denna aktivitet.

Övriga kostnader

Fest och evenemangs-kostader bekostar vi själva. Projektstödet täcker kostnader för expertföreläsare, lokalkostnader och fika i samband med föreläsningar. Detta möjliggör att vi kan erbjuda gratis föreläsningar för allmänheten.