LEADER-projekt Marknadsföring och information

Fotograf, trycksaker och vädertåliga informationsskyltar

Projektstödet möjliggör att vi kan anlita en fotograf för att dokumentera projektet, att vi kan trycka upp programblad och sätta upp vädertåliga skyltar på odlingsplatsen.

66 000 kr av projektstödet kommer att gå till detta.