LEADER-projekt Skötsel

Totalt kommer 32 000 kr att läggas på denna aktivitet.

Övriga kostnader

Projektstödet täcker övriga kostnader för material för uppbindning (stödnät, jordankare, reglar, hönsnät, stege), material för täckning (fiberduk, insektsart, fågelnät, bågar till nät, mypexduk, sandsäckar) och gräsklippare.