Om Kungsbacka Tillsammansodling

Kungsbacka Tillsammansodling ska som ideell förening bedriva stadsodling av grönsaker, kryddor, bär, blommor och bin. Med syfte att odla jorden, inspirera, utveckla, lära, skapa kreativitet och gemenskap. Alla är välkomna, gammal som ung, nybörjare eller erfaren spelar ingen roll, vi gör det tillsammans. Odlingen ska inspireras av permakulturens principer; omsorg om jorden, omsorg om människor och en rättvis fördelning. Detta innebär i praktiken att få till ett regenerativt ekosystem där människor, miljön, mikroliv och insekter samspelar med varandra. Ingen jord hålls bar, avfall återanvänds och återförs till jorden och som täckmaterial. En mångfald av växter, både fleråriga och ettåriga. Blommor och bin i odlingen ska vara ett naturligt inslag. 

Vad är en Tillsammansodling?

Begreppet tillsammansodling handlar om hur odlingsplatsen skapas och sköts om. Vi kommer att odla tillsammans, där vi alla odlar gemensamt på hela odlingsytan. Vi kommer inte ha enskilda odlingslotter. Vår tillsammansodling innebär att vi tillsammans ska bygga upp, planera, genomföra och sköta om. Vi delar på jobbet, ansvaret och skörden.

Vi gör det tillsammans, vi lär och inspireras av varandra. De stora penseldragen bestäms tillsammans. En tillsammansodling skapar en tydlig gemenskap, en större ansvarskänsla och ett engagemang. Ålder eller språk begränsar inte, det finns få fel och många rätt. Olika erfarenheter och bakgrund är en tillgång. Du kan komma långt med Google eller böcker, men du kan komma ännu längre tillsammans. 

Vi planerar organiserade träffar två gånger i veckan, med olika fokusområden. Kontinuerligt registrerar vi vår kapacitet och förmåga och anpassar organiskt vår etablering och tillväxt till detta. Organisationen är platt för att ge alla som vill vara med lika utrymme. I ett ideellt arbete som görs på människors fritid är det av ytterst vikt att skapa engagemang och alla som är med får vara med och påverka. Det ska vara inspirerande och skapa lust och glädje för alla som är med. Att medverka måste kunna ge något tillbaka till individen och behöver därför anpassas till de behov och önskemål som finns bland individerna. Det ska finnas utrymme för att testa och experimentera med det man själv tycker är kul och viktigt. Det enda vi har som krav är att man inte ska göra något ensam. Har man en idé om något nytt man vill testa, odla eller skapa är det fritt fram att göra det tillsammans med andra.

Odlingsåret

I odlingen finns det jobb att göra näst intill året om. 

Januari, februari, Mars: Vintersådder kan göras och frön kan börja förkultiveras. När marken inte längre är frusen kan nya bäddar skapas. Om odlingstunnlar finns på odlingsplatsen kan förkultivering göras där, annars kan föreningens medlemmar förkultivera grödor i sina egna hem. Under denna tid planeras även vilka grödor som ska planteras var i odlingen. 

April, Maj, juni: Fortsatt sådd och utplantering av uppväxta grödor. Då marktemperaturen tillåter kan även direktsådder på växtplatsen göras. Bladväxter och tidiga grödor kan börja skördas.

Juli, augusti, september: Fullt upp med att skörda. Sådd av frön och utplantering av nya grödor kan göras i de skördade odlingsbäddarna. 

Oktober, november: De sista grödorna skördas och sådd av fleråriga blommor kan göras.  

Fokus på att städa odlingsplatsen, samla löv och trädgårdsavfall för att bygga nya odlingsbäddar. 

December: Ledigt från odlingen och nya krafter samlas till nästkommande år.  

Vilka är vi?

Vi har tillsammans 170 års odlingserfarenhet. Vi delar ett intresse för trädgård och odling och vill nu ta det ett steg längre och göra något tillsammans för vår stad. Vi vill göra detta för oss själva, för varandra och vi vill dela vår odlarglädje med andra. 

Det är tråkigt och svårt att vara ensam i sitt intresse, men tillsammans kan vi inspirera och lära av varandra. Vi vill testa odling vi inte kan göra hemma, som odling tillsammans och att odla i större skala. Vi vill få barn att äta grönsaker och förstå var mat kommer ifrån. Vi vill sprida budskapet om närodlat, ekologiskt och regenerativ odling. Vi vill skapa en miljö där alla är välkomna, en gemenskap mellan åldrar och nationalitet. Ett fysiskt arbete som tar bort gränser och trösklar till konversation och hjälper till med kontakt med andra människor. Vi vill skapa en plats som människor kan växa på eller bara vara på och njuta.  

Styrelsen och förtroendeposter år 2023

Styrelsen år 2023:

Sara Alpsten, 33 år – Ordförande
Småbarnsförälder och Produktutvecklingsergonom Volvo Cars, bor på Tingberget. 

Karina Paulsson, 65 år – Kassör
Organisations- och affärsutvecklingskonsult, har grundat www.urbangardenday.se , bor i Östra Villastaden

Anna Eriksson, 56 år – Ledamot
Tonårsförälder och Kulturutvecklare Region Halland, bor i Båratorp.

Firmatecknare år 2023:

Sara Alpsten – Firmatecknare

Karina Paulsson – Firmatecknare

Revisor år 2023:

Kristina Lindmark – Revisor