Samverkan och spin-off effekter

Vi vill att odlingsytan ska aktivers med mer än bara odling genom samverkan med lokala kulturskapare, näringsliv och andra organisationer. Vi vill skapa samlingsplatser anpassade till andras verksamheters behov. Vi möjliggör en studiebesöksyta för allmänheten och andra verksamheter där vi kan visa upp odling och cirkulärt hållbara lösningar. 

Vi hoppas att odlingsplatsen ska kunna bli ett återkommande inslag i den pedagogiska utbildningan för våra för- och grundskolebarn. Vi vill avvara plats för gymnasieelever att själva prova på att odla. Vi vill även samverka med kommunen i att skapa sociala gröna ytor, ett vackert å-stråk längs med kungsbackaån.

Möjliga spin-off effekter

Enligt vår vision att bidra till ökad organisatorisk mångfald i staden ser vi att vår odlingsplats och odlingsverksamhet skulle kunna ge upphov nya verksamheter och samverka med andra verksamheter som t.ex.:

  • Sommarlovsentreprenörer
  • Utbildning i att bruka ytor, som slåtter och odling mm. 
  • Pop-up yta för t.ex. Äskhults by att visa upp kulturella växter man odlade förr och väcka nyfikenhet för flera besökare.
  • Grön Rehab
  • Integrationsaktiviteter