Kungsbacka Tillsammansodling


  • LEADER Projektstöd
    Lokalt Ledd Utveckling Halland har valt att prioritera vårt projekt ”Kungsgärdets Byaodling”.Med detta kan vi få projektstöd för att bekosta etableringen av odlingsytan så att allt som behövs för att odla ska finnas på odlingsplatsen. Vi kommer kunna erbjuda gratis kurser till allmänheten i bl.a. Permakultur, Jord och mikroliv, Biologisk mångfald, Biodling & biväxter, Beskäring […]
  • Arrendeavtal med Aranäs
    Nu kan vi äntligen starta upp vår odling! Måndagen den 7 feb skrev Kungsbacka Tillsammansodling på arrendeavtal med Aranäs. Vi ska odla på en del av Kungsgärdet, norr om Elof Lindälvsskolan.


Kungsgärdets Byaodling

Nu är äntligen den nya odlingsplatsen på Kungsgärdet tillgänglig och arrendeavtal är tecknat med Aranäs. Odlingsplatsen ligger precis norr om Elof Lindälvs gymnasium. April-Oktober har vi alla våra veckoträffar på odlingsplatsen.

Vad är en Tillsammansodling?

I en tillsammansodling har vi inga egna odlingslotter, istället odlar vi tillsammans. Vi delar på jobbet, ansvaret och skörden. Vi lär och inspireras av varandra. En tillsammansodling skapar en tydlig gemenskap, en större ansvarskänsla och ett engagemang.

Vår vision

En liten odling med stora visioner där vi vill skapa en ny typ av social yta för människor som vill odla mat tillsammans, ett klimiatsmart ekosystem för biologisk mångfald och en kunskaps- och utbildningsyta. 

Samverkan och Möjliga spin-off effekter

Vi vill skapa nya rum för samverkan som utvecklar odlingskunskap och stärker den organisatoriska mångfalden i vår stad där koncept och samverkansformer kan tetas skarpt i liten skala för en snabb utvärdering och justering.


Vill du odla tillsammans med oss?

Bli medlem i vår ideella förening! Tillsammans lär vi oss genom att göra och erfara. Vi Lär oss om småskalig ekologisk odling och permakultur. Vi lär oss vilka grödor som är lämpliga att odla i vårt klimat, när vi ska skörda, hur vi kan äta i säsong och hur vi ska tillaga maten vi odlar. Vi lär oss om biologisk mågfald och hur vi kan få ett hållbart cirkulärt tänkande, där vi inte bara tar utan också ger tillbaka till jorden och varandra.