Kungsbacka Tillsammansodling


  • Återblick 2022
    Vi summerar 2022, önskar alla ett utomordentligt gott nytt år! Själva längtar vi tills att odlingsåret 2023 ska ta fart. Välkommen att dela gemenskapen med oss, alla är välkomna! Tryck på länken nedan för att se bilderna och verksamhetsberättelsen för 2022.
  • Flytt till ny odlingsplats
    Vi håller under hösten 2022 på att flytta till den nya odlingsplatsen ca 60m väster om den tidigare odlingsplatsen. Varför flyttar vi? Platsen som vi odlat på i år ligger nära ett vattendrag och är strandskyddat. Vi kunde inte få strandskyddsdispens eller bygglov för tunnelväxthus, redskapsbod och viltstängsel där. Så valet var lätt, vi drar! […]


Tillsammansodlingen 2022


Vill du odla tillsammans med oss?

Bli medlem i vår ideella förening! Tillsammans lär vi oss genom att göra och erfara. Vi lär oss om småskalig ekologisk odling och permakultur. Vi lär oss vilka grödor som är lämpliga att odla i vårt klimat, när vi ska skörda, hur vi kan äta i säsong och hur vi ska tillaga maten vi odlar. Vi lär oss om biologisk mångfald och hur vi kan få ett hållbart cirkulärt tänkande, där vi inte bara tar utan också ger tillbaka till jorden och varandra.


Kungsgärdets Byaodling

Odlingsplatsen ligger precis norr om Elof Lindälvs gymnasium. Hösten 2022 har vi flyttat odlingsplatsen 60m västerut, bakom skogsdungen för att hålla oss utanför strandskydat område. April-Oktober har vi alla våra veckoträffar på odlingsplatsen.

Vad är en Tillsammansodling?

I en tillsammansodling har vi inga egna odlingslotter, istället odlar vi tillsammans. Vi delar på jobbet, ansvaret och skörden. Vi lär och inspireras av varandra. En tillsammansodling skapar en tydlig gemenskap, en större ansvarskänsla och ett engagemang.

Vår vision

En liten odling med stora visioner där vi vill skapa en ny typ av social yta för människor som vill odla mat tillsammans, ett klimiatsmart ekosystem för biologisk mångfald och en kunskaps- och utbildningsyta. 

Samverkan och Möjliga spin-off effekter

Vi vill skapa nya rum för samverkan som utvecklar odlingskunskap och stärker den organisatoriska mångfalden i vår stad där koncept och samverkansformer kan tetas skarpt i liten skala för en snabb utvärdering och justering.