Kategorier
Okategoriserade

Vinnare av Kungsbackas hållbarhetspris 2023

Vi blev nominerade och vann Kungsbacka Kommuns Hållbarhetspris. Vi mottog priset på Kommunfullmäktiges möte den 14 dec och Sara höll ett 10 min långt tacktal och fick möjlighet att dela vår resa med samtliga politiker i rummet. Följ länken och hitta talet 1 timme in i sändningen : https://www.youtube.com/live/v3ogCswMux0?si=YoLvTXfzp7zHdxrM https://kungsbacka.se/nyheter/nyhetsarkiv/2023-12-15-kungsbacka-tillsammansodling-vinner-arets-hallbarhetspris?mark=kungsbacka+tillsammansodling

Kategorier
Okategoriserade

BESLUT om beviljat projektstöd

BESLUT från Jordbruksverket 2023-02-24 att bevilja projektstöd för Kungsgärdets Byaodling. Totalt 885 000 kr: – 592 950 kr från landsbygdsprogrammet 2014-2020– 292 050 kr från LAG (via LLUH, Lokalt Ledd Utveckling Halland) Läs mer om LEADER-projektet och hur projektstödet är fördelat här: LEADER-projekt Kungsgärdets Byaodling

Kategorier
Okategoriserade

Återblick 2022

Vi summerar 2022, önskar alla ett utomordentligt gott nytt år! Själva längtar vi tills att odlingsåret 2023 ska ta fart. Välkommen att dela gemenskapen med oss, alla är välkomna! Tryck på länken nedan för att se bilderna och verksamhetsberättelsen för 2022.

Kategorier
Okategoriserade

Flytt till ny odlingsplats

Vi håller under hösten 2022 på att flytta till den nya odlingsplatsen ca 60m väster om den tidigare odlingsplatsen. Varför flyttar vi? Platsen som vi odlat på i år ligger nära ett vattendrag och är strandskyddat. Vi kunde inte få strandskyddsdispens eller bygglov för tunnelväxthus, redskapsbod och viltstängsel där. Så valet var lätt, vi drar! […]

Kategorier
Okategoriserade

Beviljat tidsbegränsat bygglov

Beslut 2022-08-25. Byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov för anläggande av byggnader för stadsodling. Lovet upphör att gälla 2027-05-31. Det tidsbegränsade bygglovet gäller Fastighet VARLA 12:68 och VARLA 9:55 och avser byggnation av viltstängsel, tunnelväxthus och byggnad för förvaring av redskap och social samlingsplats.

Kategorier
Okategoriserade

Ny ansökan om tidsbegränsat bygglov inskickad

2022-06-21. Ny bygglovsansökan inskickad, på ny placering 60m väster om den tidigare odlingsplatsen, för att vi ska hålla oss utanför strandskyddat område. Det har varit många pusselbitar att få på plats. Aranäs har varit mycket behjälpliga med att ändra placering av arrendeområde till den nya platsen. Mathias från Duveheds gård som arrenderar och sköter om […]

Kategorier
Okategoriserade

Strandskyddsdispens kommer ej kunna beviljas

Miljö & Hälsoskydd anser att särskilda skäl inte föreligger och att ansökan om dispens från förbuden inom strandskyddat område ska avslås främst med anledning av att åtgärden kan genomföras utanför strandskyddat område (100 meter västerut) och därmed inte uppfyller de särskilda skälen som krävs för att kunna få dispens för strandskydd. Vi har valet att […]

Kategorier
Okategoriserade

Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens inskickat

Ansökan om bygglov på odlingsytan Kungsgärdet inskickat 2022-03-29. Då fastigheten ligger utanför detaljplan råder strandskydd 100m från kungsbacka-ån. Strandskyddsdispens är även inskickat för att få lov att bygga de funktionsbyggnader som krävs för att kunna bedriva odling på området.

Kategorier
Okategoriserade

LEADER Projektstöd

Lokalt Ledd Utveckling Halland har valt att prioritera vårt projekt ”Kungsgärdets Byaodling”.Med detta kan vi få projektstöd för att bekosta etableringen av odlingsytan så att allt som behövs för att odla ska finnas på odlingsplatsen. Vi kommer kunna erbjuda gratis kurser till allmänheten i bl.a. Permakultur, Jord och mikroliv, Biologisk mångfald, Biodling & biväxter, Beskäring […]

Kategorier
Okategoriserade

Arrendeavtal med Aranäs

Nu kan vi äntligen starta upp vår odling! Måndagen den 7 feb skrev Kungsbacka Tillsammansodling på arrendeavtal med Aranäs. Vi ska odla på en del av Kungsgärdet, norr om Elof Lindälvsskolan.