Kungsgärdets Byaodling

Arrendeavtal tecknat med Aranäs, giltligt från 2022-03-01.