LEADER-projekt Etablering av nya odlingsbäddar och sociala ytor

Totalt kommer 163 000 kr att läggas på denna aktivitet.

Anlägga odlingsbäddar

Målet är anläggning av odlingsbäddar. För att kunna göra detta behöver vi tillsätta material utifrån. Vi bygger odlingsbäddar uppepå befintlig mark enligt no-dig principen, så att jordens mikroliv hålls intakt. Bäddarna täcks med ensilage för att odlingsbäddarna bättre ska behålla fukten. I gångar mellan odlingsbäddar läggs träflis för att undvika att ogräs tränger upp från marken. Jord, träflis och ensilage ingår.
44 750 kr av projektstödet kommer att gå till detta.

Anlägga äng

Målet är att anlägga en äng för ökad biologisk mångfald. Sand och transport ingår.
20 000 kr av projektstödet kommer att gå till detta.

Anlägga sociala ytor

Målet är att anlägga gångstråk, eldplats/grillplats och picknickplats. Markduk, träflis, trädgårdsmöbler/picknickbord/picknickbänkar, och eldplats/grillplats med markarbete ingår.
56 250 kr av projektstödet kommer att gå till detta.

Perenna blommor och buskar till sociala ytor

Målet är att plantera perenna blommor och buskar vid sociala ytor och runt bigården, för ökad trivsel och biologisk mångfal.
15 000 kr av projektstödet kommer att gå till detta.

Träd och bärbuskar

Målet är att plantera träd och bärbuskar till sociala ytor för trivsel och ökad biologisk mångfald. Planteringsjord, plantskydd och stöd ingår.
25 000 kr av projektstödet kommer att gå till detta.

Övriga kostnader

Utöver kostnaderna ovan täcker även projektstödet övriga kostnader för pressening, uppmätning och utsättning av odlingsbäddar och sociala ytor, på 2 000 kr.